Stichting 12 Stappen Bevordert de adoptie van 12-stappen-
behandelingen en alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Safe Havens Een exclusieve privé behandeling in een zeer luxe en comfortabele setting ver weg van de dagelijkse beslommeringen.

Een Safe House voor verslaafden

Stichting Safe Houses is in juli 2006 door de Stichting 12 Stappen opgericht.

Een Safe House voor verslaafden


Wij exploiteren de verschillende Safe House projecten. Middels een Safe House wordt een veilige woonplek geboden aan:
 • Alcoholisten en/of drugsverslaafden die hulp zoeken.
 • Herstellende alcoholisten/verslaafden die al een Minnesota Model behandeling hebben doorlopen en die nog geen veilige woonplek hebben.
 • Herstellende alcoholisten/verslaafden die in een Safe House willen verblijven en daarbij een Minnesota Model dagbehandeling willen doorlopen.

Begeleiding van verslaafden en herstellende verslaafden


Binnen een Safe House wordt begeleiding gegeven met de focus op een clean leven opbouwen en reïntegratie in de samenleving.

Begeleiding wordt vormgegeven door:
 • Groepstherapie (aansluitend op een Minnesota Model behandeling).
 • Eén op één therapie.
 • Het opzetten van een terugvalpreventieplan.
 • Het leren van eigen verantwoording nemen.
 • Het zoeken van betaald werk of vrijwilligerswerk.
 • Het vinden van juiste scholing.
 • Het eventueel herstellen van communicatie met familie.
 • Het opzetten van een nieuw sociaal netwerk.
Financiering vindt deels plaats door subsidie van de gemeente Amsterdam en door AWBZ gelden.


Algemene voorwaarden | Privacy beleid | Website door Secundity